Odoo - Sample 1 for three columns

 

Jep një pamje në kohë reale që ndihmon prodhuesit të marrin vendime të sakta duke përdorur të dhënat e sakta.  Ndihmon në kategorizimin e të dhënave që mundësojnë menaxhim efektiv të produktit. Mundëson vendosjen e varianteve të produktit dhe nënprodukteve në faturat e materialit. Menaxhimin e prodhimit sipas rendit të punës ose me urdhër të prodhimit. Planifikon orarin e prodhimit. Menaxhon pikat e kontrollit të cilësisë, masat. 

Odoo - Sample 2 for three columns

 

MasterERP  ofron module që plotësojnë të gjitha nevojat e biznesit, siç janë faqet e internetit, faturimi, kontabiliteti, prodhimi, magazina, menaxhimi i projektit, menaxhimi i marrëdhënieve me klientët (CRM) dhe inventari.Përmirëson shërbimin ndaj klientit.Lidh njekohesisht punen,makinerite dhe paisjet.Përmirësimi i inventarizimit dhe menaxhimit të zinxhirit të furnizimit. Sigurimi i përmirësimit dhe standardizimit të raportimit.

Odoo - Sample 3 for three columns

 

Avantazhet e perdorimit te  MasterERP  për kompanitë prodhuese.

Kontrollon të gjitha shpenzimet .Kontrollon dhe monitoron shpenzimet.Ndihmon në bërjen e planifikimit dhe ekzekutimit.Aktivizon ndjekjen e saktë dhe më të shpejtë të të ardhurave. Shikueshmëri më e mirë e inventarit me informacionin në kohë reale