Odoo - Sample 1 for three columns

   Program Distribucion

Menaxhon gjithçka nga procesi i përpunimit dhe kontrollit të inventarit tek kontabiliteti, blerja dhe shërbimi ndaj klientit, menaxhimi i zinxhirit të furnizimit, shitja, menaxhimi i marrëdhënieve me klientët dhe menaxhimi i financave.Përmirëson monitorimin e stoqeve duke automatizuar menaxhimin e inventarit. Shitja e artikullit që tashmë është përdorur ose dorëzuar mund të plotësohet menjëherë, në mënyrë që ata gjithmonë të mund të azhornojne artikujt e kërkuar nga klientët

Odoo - Sample 2 for three columns

 Apikacion Mobile

Programi i shpërndarjes ERP ofron një pamje të plotë të çdo hapi në procesin e shpërndarjes. Ky vizualizim i qartë i lejon bizneset të shohin se cilat pjesë të procesit punojnë në mënyrë efektive Kjo e bën planifikimin dhe parashikimin më të lehtë, pasi bizneset mund ta përdorin softuerin për të përdorur të dhënat në kohë reale dhe historike të disponueshme për të parashikuar faktorë të ndryshëm që mund të ndikojnë në procesin e shpërndarjes, siç janë ndryshimet në zinxhirin e furnizimit.


Odoo - Sample 3 for three columns

    Nga Kudo & Kurdo 

Lejon shikimin e plotë të zinxhirit të furnizimit, përmirësimin e menaxhimit të cilësisë dhe parashikimin dhe planifikimin më të saktë, duke përmirësuar efikasitetin e proceseve të një biznesi, gjë që çon në kosto më të ulëta.Kjo përkthehet në më pak para që shpenzohen për mirëmbajtjen dhe zëvendësimin e pjesëve.Kurseni te ardhura dhe kohen tuaj duke u perqendruar ne fushat me me shume nevoje si marketing.