Odoo - Sample 1 for three columns

                Inventar

Kryen Inventarin dhe kontrollon gjendjen e barnave.Liber Blerje dhe Liber Shitje.Programi lidhet me skaner lexues barcode dhe konfigurohet me paisje.Regjistrim i te gjitha blerjeve dhe furnitoreve nga Depot farmaceutike apo cdo burim.Gjeneron Raporte te ndryshme ditore,mujore,vjetore.Regjistrim i recetave te pacienteve.


Odoo - Sample 3 for three columns

                   Regjistron te dhenat per pacient

Programi lidhet me skaner lexues barcode dhe konfigurohet me paisje te tjera .Aplikacion Mobile per drejtuesit per te kontrolluar aktivitetin nga kudo dhe kurdo.Regjistron per pacient kartelat,recetat.

Regjistrim i pershkrimit te detajuar per cdo ilac data prodhim-skandence,Tvsh per barnat,Sasia,Njesia.