Odoo - Sample 1 for three columns

 

Menaxhim i shitjeve dhe i blerjeve.Menaxhoni furnizimet dhe te gjithe fornitoret duke i regjistruar ne sistem.Menaxhoni gjendjen e arkes dhe daljet.Sistemi gjeneron raporte te ndryshme javore,mujore dhe vjetrore per te kontrolluar ecurine e aktivitetit.

Odoo - Sample 2 for three columns

 

Programi lidhet me pasije barcode dhe me cdo paisje tjeter ,peshore elektronike etj.Mundesim lidhje me printer qe prodhojne barcode nepermjet programit.Kalim i te gjitha artikujve me barcode dhe shfaqja ne program.

Odoo - Sample 3 for three columns

 

Meanxhoni inventarin dhe gjendjen e magazines.Nxjerje e faturave dhe lidhja me cdo kase fiskale.Karta klientesh dhe sistemi menaxhimi pikesh dhe dhuratash per te gjithe klientet preferenciale.