Financa
në Odoo

Me Odoo, ju mund të menaxhoni faturat, kontabilitetin dhe shpenzimet në mënyrë efikase dhe të automatizuara. Analizoni të dhënat e klientëve, gjurmoni shpenzimet ditore të punonjësve dhe integroni financen me aplikacione të tjera në Odoo për një funksionim të thjeshtë të kompanisë tuaj.

Faturimi

 
Përmes raporteve të detajuara financiare në Odoo, mund të gjurmoni me lehtësi pagesat. Regjistrimi i automatizuar i pagesave, arkëtimeve, faturave të shitjeve, faturave të blerjeve dhe transaksioneve të tjera financiare sigurohet lehtesisht nga Odoo, sepse gjithashtu Odoo ju mundëson rakordimet e faturave me bankat dhe sinkronizon automatikisht llogaritë tuaja bankare. 

Kontabiliteti 

 
Përmes modulit të kontabilitetit në Odoo ERP, ju mund të thjeshtoni procesin tuaj të kontabilitetit. Sinkronizoni automatikisht llogaritë bankare duke kursyer kohë me 95% sepse cdo gjë ndodh atomatikisht. Master IT sjell një program kontabiliteti të pershtatur sipas standarteve fiskale dhe ligjore te Republikës se Shqipërise. Menaxhoni faturat e furnitorëve dhe merrni një parashikim të qartë të arkëtimeve të ardhshme.

 
 

Raporte

 
Raportet financiare janë thelbësore për çdo lloj biznesi, për të kuptuar ecurinë e operacioneve dhe për të analizuar rrjedhën e punës. Një platformë raportimi e mirëpërcaktuar do të thjeshtojë procesin e analizës dhe do t'ju ndihmojë të merrni vendime me lehtesi në situata te veshtira. Në rastin e operacioneve financiare brënda një kompanie, raportet luajnë një rol të rëndësishëm në ofrimin e një pasqyre të qartë e në kohë reale. 
 

Akoma jeni duke perdorur sisteme të vjetëruara Financiare? 


Kaloni në Odoo dhe zbuloni sesi ky program financiar, inovativ dhe gjithëpërfshires mund të ndryshojë tërësisht mënyrën e menaxhimit dhe lehtësoj punën tuaj!

Kërko një demo