Odoo për

Klinika & Spitale


Një sistem ERP është qendra per mire funksionimin e kompanisë. Ai kontrollon, lidh dhe integron të gjitha aspektet autonome të një biznesi, nga burimet njerezore, planifikimi, shitjet, marketingu, blerja, inventari, prodhimi dhe inteligjenca e biznesit. Odoo dhe Master IT ofrojne nje program te plote per menaxhimin e klinikave te bukurise, shendetesore, Spitaleve dhe Farmacive.

 

Mëso më shumë 

ODOO PER KLINIKA DHE SPITALE

Përparësitë kryesore të zbatimit të Odoo

Odoo dhe Master IT ofron programe per menaxhim Klinikash Bukurie dhe shendeti,programe per spitale dhe programe per menaxhim Farmacish dhe Depo Farmaceutike.

  • Kontrolli i optimizuar i inventarit: Drejtoni menaxhimin dhe gjurmimin e produkteve farmaceutike brenda inventarit tuaj.
  • Kontroll i përmirësuar i cilësisë: Siguroni përsosmërinë e produktit me menaxhimin efikas të serive dhe datës së skadencës.
  • Kontabiltet dhe Menaxhim: Integroni pa probleme kontabilitetin dhe menaxhimin financiar për shikueshmëri gjithëpërfshirëse.
  • Saktesi: Përmbushni rregullat e industrisë pa mundim me veçoritë e integruara që plotësojnë standardet farmaceutike.
  • Zinxhiri efikas i furnizimit: Thjeshtoni prokurimin dhe menaxhimin e zinxhirit të furnizimit për të garantuar shpërndarjen në kohë të barnave.

Module per Klinika & Spitale

Që një ERP të jetë vërtet i favorshëm, kompanitë duhet të gjejnë module të përshtatshme për të menaxhuar fluksin e punës.
Këtu janë modulet e domosdoshme te Odoo për kompanitë farmaceutike dhe përfitimet që ato sjellin

Inventar

Ne Odoo, moduli i inventarit lehtëson monitorimin dhe kontrollin e aftë të inventarit farmaceutik që përfshin zona të ndryshme.

Prodhimi

Moduli i prodhimit ju mundeson të krijoni dhe mbikëqyrni faturat e bazes materiale të përshtatura për shendetesine, të hartoni strategji dhe të koordinoni porositë e prodhimit.

Projekte

Moduli i Menaxhimit të Projekteve në Odoo trajton në mënyrë efikase projektet shendetesore në shkallë të gjerë.

Cilesia 

Moduli i Menaxhimit të Cilësisë lehtëson administrimin gjithëpërfshirës të strategjive të kontrollit të cilësisë

Prokurime

Optimizoni ndërveprimin e furnitorëve, përmirësoni flukset e punës, menaxhoni urdhrat e blerjeve dhe pyetjet e kërkuara, kryeni vlerësimet e furnitorëve dhe gjeneroni analiza dhe raporte të specializuara.

Konformiteti 

Një pjesë integrale e Odoo, moduli i konformitetit garanton përafrim të përpiktë me mandatet rregullatore shendetesore.

Filloni projektin tuaj me Odoo.

Zbuloni se si të konfiguroni modulet thelbësore të Odoo në vetëm një ditë. Na kontaktoni tani dhe hidhni hapin e parë drejt efikasitetit!

Na kontaktoni