Odoo për 

prodhimin


Odoo është një zgjidhje e plotë ERP që ju ndihmon të optimizoni prokurimin, prodhimin dhe menaxhimin e inventarit. Me Odoo, ju keni gjithçka që ju nevojitet për të punuar në mënyrë më efikase, për të ulur kostot dhe për të përmirësuar pozicionin tuaj konkurrues. 

 

Referencat tona në këtë industri! 

Odoo, zgjidhja me e mirë per menaxhimin e prodhimit.

Zgjidhja jonë

Odoo është zgjidhje plotësisht e integruar për kompaninë tuaj të prodhimit. Ju mund të menaxhoni gjithçka në një sistem të vetëm. Të gjitha të dhënat tuaja ruhen në një platformë të vetme:

Baza materiale (BOM) 
Qendrat e punes 
Prodhimi dhe planifikimi
Perllogaritje Kostosh 

Në nivelin e porosisë së prodhimit​

Porositë dixhitale të punës​

Operations possible

Kontrollet e cilësisë  

Kontroll Cilesie 

Menaxhim inventari

Inventari dhe artikujt e inventarit 

Menaxhimi i ciklit jetësor të produktit 
Gjurmim

Nga numrat e grupit/slotit 

ODOO,PROGRAM PER KOMPANITE PRODHUESE

Aplikacionet e Odoo per prodhimin 


Deshironi te drejtoni biznesin tuaj në mënyrë efikase? Nuk ka më tabela, urdhra pune manuale dhe llogaritje ditore për prokurime. Me Odoo, ju keni kontroll të të gjitha proceseve të prodhimit nga një sistem.

Nje platforme e vetme!

I gjithe biznesi ne nje software eshte ajo se cfare ju nevojitet per te pasur kontroll financiar po edhe nje pasqyre te sakte te biznesit tuaj.

Zbuloni Odoo