Menaxhimi i punonjësve
 ​në Odoo

 Përmes software Odoo menaxhoni Burimet njerëzore dhe të gjithë punonjësit.I gjithë informacioni është i qënderzuar në një platformë.Regjistroni automatikisht orët e punës,mungesat,lejet vjetore,trajnimet dhe flotën përmes një software të vetëm.Gjithëcka ju nevojitet të menaxhoni burimet njerëzore ndodhet në një platformë,Odoo.

Menaxhimi i stafit 

 
Optimizoni procesin tuaj të rekrutimit dhe përzgjedhjes me Odoo. Krijoni një faqe tërheqëse, promovoni vendet e lira të punës dhe menaxhoni aplikimet. Monitoroni nga afër çdo pozicion pune dhe cdo aplikant, dhe ndërtoni një bazë të dhënash në bazë të aftësive dhe profileve, duke përfshirë dokumentet për secilin punonjës.


Rekrutimi dhe përzgjedhja


Optimizoni procesin e rekrutimit dhe përzgjidhni kandidatin më të kualifikuar për pozicionin e punes.Gjithë pozicionet e punës, në një vend. Importimi i të dhënave behet automatike.Kur kandidatët aplikojnë në internet, informacioni i tyre indeksohet dhe shtohet automatikisht në aplikacionin e tyre. CV-të, letrat motivuese dhe çdo dokument tjetër i bashkëngjiten kartës së aplikantit dhe organizohen në aplikacionin Documents.

​zBULONI Më SHUMë

Mungesat dhe lejet


Me menaxhimin e personelit në Odoo, ju mund të gjurmoni lehtësisht pushimet dhe ditët kur mungojnë punonjësit. Punonjësit paraqesin kërkesa që menaxherët mund t'i vlerësojnë dhe miratohen shpejt. Menaxherët kanë një pasqyrë të pjesëmarrjes dhe mungesave brenda ekipit të tyre, duke mundësuar ndarjen dhe organizimin e detyrave. Ju mund të gjeneroni raporte me një klikim të vetëm, duke ofruar njohuri për kërkesat për leje sipas llojit, punonjësit dhe departamentit. Statistikat ndihmojnë në planifikimin dhe sigurimin e produktivitetit maksimal.

ë

Flota  

 
Me Odoo, menaxhimi i flotës tuaj bëhet i lehtë. Nuk keni më nevojë për një sistem të veçantë gjurmimi. Me vetëm disa klikime , mund të monitoroni nga afër flotën tuaj përmes aplikacionit inteligjent të Odoo. Menaxhoni me lehtësi gjithçka duke përfshirë regjistrat e karburantit, shpenzimet dhe veçori të tjera thelbësore për menaxhimin e automjeteve të kompanisë suaj.

J

Jeni gati të automatizoni të dhenat e punonjësve tuaj?


Tashmë të menaxhoni punojësit pa excel është e lehtë.Hiqni dorë nga veprimet manuale dhe besojini procesin e automatizuar tërësisht Odoo.

Kërko një demo